Tri tacke

Пред судовима - Предмет КП. бр. 5/03, кључни документи

Београд, 20. август 2019. године – На нашој страници постављен је нов садржај из домаће судске праксе.
Кликом овде можете преузети оригиналне кључне документе из предмета КП  бр. 5/03 - суђење за убиство председника Владе Републике Србије др Зорана Ђинђића.
 
На нашој страници објављивани биће изворни документи из одабраних предмета и садржаји из поступака вођених пред судовима у земљи и из поступака вођених пред судовима у региону, који су били отворени за јавност, а по правноснажности пресуде.

Циљ је да се јавности кроз изворне документе приближе ток и исход оних поступака који према својим специфичностима могу бити од значаја за реформске процесе и/или за владавину права и/или за процес демократизације у Србији, а који због околности (изостанка транспарентности. изостанка сарадње релавантих институција, недостатка ресурса или других разлога) или нису доступни или нису на једноставан начин доступни широј јавности.

ПОДРЖАВАМО