Tri tacke

„Ванредно стање и људска права и основне слободе“ - Резултати анкете 

 
Београд, 19. мај 2020. године - Људска права и основне слободе у Републици Србији зајемчени су највишим правним актом и низом ратификованих међународних уговора о људским правима. До одступања од одређених људских права и основних слобода може доћи у време ванредног стања - разлози јавне опасности која угрожава опстанак државе или грађана могу бити основ за то. Међутим, то не значи да се граница између оправданог одступања и злоупотребе сме прећи. 
 
Дана 15. марта у Републици Србији проглашено било је ванредно стање, које је трајало до 6. маја 2020. године. Наш циљ био је да перцепцију грађана о стању људских права у време ванредног стања испитамо, анлизирамо и документујемо. 
Од средине априла до почетка маја активисти НВО Три тачке и Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) у сарадњи осмислили су и спровели анкету “Ванредно стање и људска права и основне слободе”, користећи се online истраживачким сервисом  "Твој став".
 
Aнкета спроведена је у периоду од 22. априла до 2. маја 2020. године online испитивањем ставова грађана. Преглед резултата анкете настао је на основу садржаја насталог у том периоду, а у току којег је анкети са подручја Републике Србије приступило и попунило је 664 лица. 

Укупан број испитаница и испитаника који су, са 688 јединствених ИП адреса, попунили анкету  је 701.
 
Приказ дела резултата анкете доступан је овде   
 

ПОДРЖАВАМО