Пријавите се за учешће на обуци

01 / jun / 2019.

Tri tacke Београд, 1. јун 2019 године - У оквиру пројекта „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“, Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи започињу са процесом прикупљања пријава за другу по реду обуку о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике са надлежностима у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља. 
 
Обука о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике и о томе како планови могу допринети унапређењу примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља намењена је активисткињама са подручја југа и југоистока Србије. Обука ће се одржати 27 – 30. јуна 2019. године у Нишу.
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени.
 
Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља, као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа.    
 
Текст конкурса можете преузети овде 

Састанак са представницима Иницијативе за владавину права Америчке адвокатске коморе (АБА РОЛИ)

17 / maj / 2019.

Tri tacke

Београд, 17. мај 2019. године – Активистиње Три тачке учествовале су на консултативном састанку са представницима Иницијативе за владавину права Америчке адвокатске коморе (АБА РОЛИ), у просторијама Куће људских права.
 
Циљ састанка била је ретроспектива досадашње сарадње АБА РОЛИ и организација цивилног друштва и размена информације о тренутној ситуацији која се тиче владавине права у Србији. У разговору споменути су изазови у раду тужилаштва, између осталог да је комуникација са јавношћу изузетак а не правило. Наглашено је да је неопходно радити на унапређењу интегритета - личног интегритета тужилаца, интегритету институције тужилаштва али и на интегритету процеса избора тужилаца / заменика тужилаца. Као нужно подвучено је оснаживање организовања и удруживања међу судијама и тужиоцима – резултати у владавини права изостаће уколико се активније не ангажују и снажније не повежу са осталим актерима. Пристутни представници ЈУКОМ говорили су о изазовима у области уставних промена, о изменама Кривичног законика, као и о о процесу израде и о усвојеним решењима Закона о бесплатној правној помоћи.    
 
Више информација о активностима Иницијативе за владавину права Америчке адвокатске коморе доступно је овде.

Планови интегритета у институцијама система социјалне политике - Прва обука успешно окончана

12 / maj / 2019.

Tri tacke

Ниш, 12. мај 2019. године – Прва од неколико обука под називом „Планови интегритета у институцијама система социјалне политике са надлежностима у случајевима трговине људским бићима и у случајевима партнерског или породичног насиља“ одржана је од 9. – 12. маја у Нишу. Првих десет активисткиња са подручја дела централне и подручја источне Србије усвојило је знања о плановима интегритета у институцијама кључним за заштиту права жртава околности породичног или партнерског насиља и/или трговине људима. Обуку спровеле су стручњакиње из Одсека за планове интегритета Агенције за борбу против корупције Републике Србије, из Градског центра за социјални рад у Београду, као и дугогодишње активисткиње за људска права. 
 
Обуком, између осталог, развијани су капацитети полазница за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног и партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавањем са тематиком планова интегритета стварана је и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени.   
 
Пројекат „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“ у сарадњи спроводе Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар). Шестомесечни пројекат чије су активности сконцентрисане на унапређење примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима патнерског или породичног насиља кроз обуку о плановима интегритета и изградњу мреже активисткиња за интегритет институција, финансира ТРАГ Фондација из Београда, у оквиру програма „Снажније заједно“ 

Више фотографија са обуке доступно је овде

Учешће на консултативној радионици ГОПАК огранка са организацијама цивилног друштва

22 / april / 2019.

Tri tacke

Београд, 22. април 2019. године – Активистиња Три тачке учествовала је на консултативној радионици која је одржана у Народној скупштини Републике Србије, у организацији Националног огранка Глобалне организације парлементараца за борбу против корупције (ГОПАК). Циљ састанка био је разговор о актуелним проблемима у борби против корупције из визуре ОЦД, како би Огранак прецизније конципирао свој будући рад. 
 
Овом приликом присутни представници организација цивилног друштва изнели су податке о низу проблема у примени закона и проблема у раду институција када су у питању случајеви корупције, а потом и примере проблематичних законских решења која су пред усвајањем или су усвојена. Посебно је наглашена количина проблема у недијској сфери који сежу до угрожавања безбедности самих новинара. Речи је било и о игнорисању иницијатива и предлога грађана /  цивилног друштва и њихових ставова, као и о изостанку дијалога. Скоро сви представници ОЦД истакли су као веоме проблематичну чињеницу да Народна скупштина већ годинама заредом не разматра у пленуму извештаје независних тела и тиме врши пропусте у вршењу надзора над радом Владе. Говорећи испред Три тачке, Анђелка Марковић нагласила је да је низ извештаја Заштитника грађана упозоравао на стање у центрима за социјални рад повезујући га са случајевима насиља у породици / у партнерским односима (укључујуићи и оне који су окончани убиствима), али да ти извештаји нису били разматрани у пленуму.     
 
Састанку су присуствовали заменица председнице Народне скупштине Републике Србије, народни посланици, предстаавници организација Београдски фонд за политичку изузетност, Транспарентност Србија, Мрежа за истраживање криминала и корупције, Биро за друштвена истраживања, Три тачке, Правни скенер, Центар за образовне политике, Београдски центар за безбедносну политику и ЦРТА, као и представнице Програма Уједињених нација за развој у Србији и Швајцарске канцеларије за сарадњу.

Пријавите се за учешће на обуци

01 / april / 2019.

Tri tacke

Београд, 1. април 2019 године - У оквиру пројекта „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“, Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи започињу са процесом прикупљања пријава за обуку о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике са надлежностима у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља.  

Обука о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике и како планови могу допринети унапређењу примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља намењена је активисткињама са подручја дела централне и са подручја источне Србије. Обука ће се одржати 9 – 12. маја 2019. године у Нишу.
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени. 
 
Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа.     

Текст конкурса можете преузети овде

Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије

25 / februar / 2019.

Tri tacke

Београд, 25. фебруар 2019. године - Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи спроводе пројекат „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“.

Шестомесечни пројекат чије су активности сконцентрисане на унапређење примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља кроз обуку о плановима интегритета и изградњу мреже активисткиња за интегритет институција, финансира ТРАГ Фондација из Београда, у оквиру програма „Снажније заједно
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног и партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени.   
 
У Републици Србији од 2008. године, планови интегритета законска су обавеза за органе јавне власти - буџетске кориснике. Између осталог, они су кључни алат за елиминацију фактора унутар институција који доводе до тога да спровођење прописа буде или отежано или немогуће. Надзор над спровођењем планова интегритета поверен је Агенцији за борбу против корупције Републике Србије. У надзору над спровођењем планова у институцијама система социјалне политике надлежним за спровођење прописа у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима, Агенција своје налазе и закључке о раду инстиитуција заснива на њиховој самопроцени. Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа. 
 
Двадесет активисткиња са подручја дела централне и подручја источне и јужне Србије ће се обучити, а затим ће се формирати мрежа активисткиња са подручја дела централне, источне и јужне Србије за интегритет институција у систему кључном за остваривање права жртава околности породичног или партнерског насиља или трговине људима. 

„Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори“

18 / februar / 2019.

Tri tacke

Београд, 18. фебруара 2019. године – Организације Биро за друштвена истраживања и Три тачке у предстојећем периоду сарађиваће у изради документа „Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори.“  
 
Циљ ове активности је да се у једном документу понуде решења за уочене недоумице и празнине у тумачењима, које настају у току израде и примене локалних антикорупцијских планова (ЛАП) у 145 градова и општина у Републици Србији.
 
Планирано је да се у документу пре свега нађу одговори на начелна питања, потом на питања која се одосе на израду ЛАП, на избор и функционисање Комисије за избор независног Тела за надзор над спровођењем ЛАП, затим на питања која се односе на избор чланова независног Тела за надзор над применом ЛАП, на питања о успостављању и почетку рада независног Тела за праћење примене ЛАП, као и на питања у вези са избором надлежног органа или јавног службеника за координацију ЛАП на нивоу јединице локалне самоуправе. 
 
Израда овог документа једна је од активности које се рализују у оквиру ширег пројекта, чији је циљ унапређење одговорности власти на националном и локалном нивоу. Више информација о овом пројекту који се у Републици Србији реализује од 2018. године доступно је овде. Више информација о локалним антикорупцијским плановима доступно је овде.   

Приступање Етичком кодексу организација цивилног друштва

14 / februar / 2019.

Tri tacke

Београд, 14. фебруара 2019. године – Организација Три тачке приступила је данас Етичком кодексу организација цивилног друштва.  
 
Наш је став да ћемо прокламоване циљеве постићи само уколико принципе за које се залажемо примењујемо на сопственом примеру – уколико поштујемо људска права и слободе, уколико смо одговорни, вредности примењујемо у пракси, независни смо, уколико је наш рад транспарентан, а активности обављене професионално.

Само на овај начин, сматрамо, може доћи до промене у друштву која због континуираног  раскорака који постоји између декларативне посвећености одређеним вредностима и њиховог примењивања у пракси упорно изостаје.  
 
Етички кодекс организација цивилног друштва доступан је овде

„Поновни поглед на суочавање са прошлошћу и на транзициону правду на Балкану“

23 / septembar / 2018.

Tri tacke Приштина, 23. септембар 2018. године -  Конференција „Поновни поглед на суочавање са прошлошћу и транзициону правду на Балкану“, одржана је 20-22. септембра 2018. године у Приштини, у организацији Форума ЗФД Косово (Forum Ziviler Friedensdienst) и Универзитета у Приштини.  
 
Циљ конференције био је да се отворе и да се одговори да на низ питања: Да ли је могуће идентификовати нове парадигме и / или оквире за суочавање са прошлошћу? Какав је потенцијал владавине права да пружи одговор на оштро супотстављене наративе о прошлости? Како је транзициона правда обликовала прелаз из сукоба у мир? Како се прошлост приказује? Коме су комеморације посвећене и какве су? Да ли приказивање прошлости постаје инклузивније и са мање супротстављених приказа? Која је улога државе и цивилног друштва у процесу суочавања са прошлошћу и процесу трансформације сукоба? Како су механизми транзиционе правде обликовали наративе о тешкој прошлости на постјугословенском простору?
Конференција је окупила научнике и стручњаке из различитих академских области и практичаре који тематици приступају из различитих тематских и теоријских аспеката како би истражили приступе суочавању са прошлошћу и приступе транзиционој правди на постјугословенском простору и изван њега.

На скупу излагали су стручњаци са универзитета, из институција и из организација из Уједињеног Краљевства, Немачке, Албаније, Босне и Херцеговине, Србије, Пољске, Норвешке, Швајцарске, Хрватске, Аустралије, Мађарске и разних делова Косова.     
У оквиру панела „Ресторативна правда и иницијативе о трагању за истином“,  Анђелка Марковић представила је налазе пилот-истраживања „Да ли и како јавност у Србији од институција сазнаје о ратним злочинима из недавне ратне прошлости и о предметним суђењима за ратне злочине“ које је спроведено у 2016. години.
 
Више детаља о конференцији доступно је овде,  

Учешће на међународној конференцији „Поновни поглед на суочавање сa прошлошћу и на транзициону правду на Балкану“

16 / septembar / 2018.

Tri tacke

Београд, 16. септембар 2018. године – Активисткиња Три тачке представиће налазе пилот-истраживања на међународној конференцији „Поновни поглед на суочавање сa прошлошћу и на транзициону правду на Балкану“ која ће бити одржана у Приштини од 20. – 22. септембра 2018. године, у организацији Форума ЗФД Косово (Forum Ziviler Friedensdienst) и Универзитета у Приштини.   
 
Циљ конференције је да окупи научнике и стручњаке из различитих академских области и практичаре који тематици приступају из различитих тематских и теоријских аспеката како би истражили приступе суочавању са прошлошћу и приступе транзиционој правди у постјугословенским државама и изван њих. 
У оквиру панела „Ресторативна правда и иницијативе о трагању за истином“, активисткиња Три тачке Анђелка Марковић представиће налазе пилот-истраживања „Да ли и како јавност у Србији данас од институција сазнаје о ратним злочинима из недавне ратне прошлости и о предметним суђењима за ратне злочине“.        
 
Више детаља о конференцији доступно је овде.  

Читалачка препорука – Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу

20 / avgust / 2018.

Tri tacke Београд, 20. август 2018. године – Објављен је Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу чијој изради су допринели активисти Три тачке.
 
Циљ овог регионалног извештаја је да се обезбеди свеобухватан преглед ситуација у вези са азилом у региону; да се опишу и анализирају миграциони токови;  да се извести о актуелним променама у законодавству, пракси и политикама на националном нивоу у девет земаља / територија југоисточне Европе које су се нашле на рути масовних миграција од 2015. године наовамо. Извештај помаже у идентификацији области у којима је интервенција у циљу  побољшања ситуације најпотребнија и даје одговарајуће препоруке за будуће активности.   
Садржај Извештаја заснован је на информацијама прибављеним из невладиног сектора. Активисткиња Три тачке, Анђелка Марковић допринела је прикупљању грађе за Извештај на тему законодавства о трговини људима и кријумчарењу људи у Србији и о стању у пракси.
 
Регионални извештај објавило је Македонско удружење младих правника. Извештај се може преузети овде

Учешће на консултативном састанку у организацији Агенције за борбу против корупције Републике Србије

27 / april / 2018.

Tri tacke Београд, 27. април 2018. године – Активисти Три тачке учествовали су на консултативном састанку који је одржан у СКИП Центру, у организацији Агенције за борбу против корупције.
 
Циљ састанка, који је био конципиран као групни интервју, био је да се изврши ретроспектива досадашње сарадње Агенције и организација цивилног друштва, мапирају њене успешне и слабе стране и дају смернице будућој сарадњи.
Присутни представници организација цивилног друштва активно су учествовали и представницима Сектора за превенцију Агенције дали низ повратних информација, између осталог о улози Агенције, о видљивости њеног рада, али и о сарадњи ОЦД и Агенције.
 
Више информација о састанцима Агенције са организацијама цивилног друштва доступно је овде.

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства – Радни састанак у Косовској Митровици

13 / april / 2018.

Tri tacke

Косовска Митровица, 13. април 2018. године – Приведен је крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике.   
 
На радном састанку одржаном од 11. - 13. априла у Косовској Митровици, у сарадњи са активистима НВО Актив, активисти наше организације привели су крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике који се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства. 
У свом раду, активисти Три тачке сконцентрисали су се на правни оквир Републике Србије -  између осталог, на прописе који регулишу издавање докумената које издаје Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију, затим на то шта прописи Републике Србије кажу о држављанству и о типовима путних исправа, затим на кораке које власти Републике Србије (ни)су предузеле да би се решили проблеми са којима се на Косову суочавају носиоци докумената чији је издавалац Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију и, коначно,  на питање који правни или други механизми стоје на располагању припадницима невећинских заједница на Косову у смислу подршке у решавању проблема у вези права на држављанство и у вези са правима која из права на држављанство произилазе.
Активисти НВО Актив сконцентрисали су се на уређивање, на израду коначне верзије предлога и формулисање скупа препорука усмерених на доносиоце одлука. 
 
Извештај са представљања предлога практичне политике, као и коначни текст предлога практичне политике доступни су овде.

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства - Сарадња са НВО Актив

01 / mart / 2018.

Tri tacke

Београд, 1. март 2018. године – Активисти наше организације започели су сарадњу у истраживачко-аналитичком раду, у оквиру једне од компоненти пројекта које на Косову спроводи НВО Актив
 
У децембру 2016. године, започело је спровођење пројекта „Обезбеђивање одрживог оквира за грађанско учешће и демократски процес доношења одлука на нивоу локалних и централних институција на Косову“, чији је циљ да се подрже напори НВО Актив да допринесе плурализму и инклузији у процесу доношења одлука на Косову, и то оних одлука које као предуслов стварања демократског и толерантног друштва узимају у обзир интересе и потребе невећинских заједница.
 
Пројектом је предвиђена израда и објављивање више предлога практичних политика који ће бити усмерени према косовским властима. Активисти Три тачке допринеће изради једног од предлога практичне политике, и то онога који се се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства.   
 
Више информација о пројекту доступно је овде  
 

Презентација на обуци „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ у Нишу

26 / decembar / 2017.

Tri tacke

Ниш. 26. децембар 2017. године – Обука „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ намењена представницима организација цивилног друштва које заговарају или пружају подршку и/или помоћ жртвама трговине људима и родно заснованог насиља, заштити деце, миграната и избеглица, одржана је 25. – 27 . децембра у Нишу.    
 
Обука је одржана у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. Активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом представницима ОЦД налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта. Током другог предавања, представила је кључне изазове у супротстављању родно заснованом насиљу и трговини људима идентификовани понаособ у Албанији, у Босни и Херцеговини, у БЈР Македонији, у Србији и на Косову. 
 
Више информација о пројектним активностима доступно је овде

„Спречавање и борба против трговине људима у Србији“ - Сарадња у активности коју спроводи Савет Европе

12 / septembar / 2017.

Tri tacke Београд, 12. септембар 2017. године – Активискиња Три тачке изабрана је као један од консултаната по позиву у активности "Спречавање и борба против трговине људима у Србији", коју ће спроводити Савет Европе.  
 
Као део Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтална јединица за Западни Балкан и Турску“, Савет Европе ће спровести активност "Спречавање и борба против трговине људима у Србији". Активност биће спроведена у блиској сарадњи са институцијама, као и у сарадњи са организацијама цивилног друштва.
Активност, која је почела 1. октобра 2016. године и трајаће до 30. јуна 2018. године, биће сконцентрисана на пружање подршке спречавању и борби против трговине људима, као и на унапређење законодавства, политика и пракси у појединим областима. Савете и подршку обезбедиће стручњаци у области супротстављања трговини људским бићима који су изабрани на конкурсу Савета Европе и који ће бити ангажовани по потреби. Међу њима је Анђелка Марковић, активисткиња Три тачке:
 
Више информација о активности може се наћи овде 

Предлози регионалних политика – Округли сто

31 / januar / 2017.

Tri tacke Београд, 31. јануар 2017. године – У Палати Србија у Београду одржан је округли сто „Предлози регионалних политика за илегалне миграције, борбу против трговине људима, и препоруке за будуће националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима и стратегије за спречавање трговине људима“.
Представницима институција, невладиног сектора и стручњацима, активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом прелиминарне налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта.   
Округли сто одржан је у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. До сада у пројекту спроведена су истраживања, како ширег јавног мњења путем анкета, тако и стручне јавности, путем фокус група, а затим се на основу те подлоге приступило креирању предлога националних стратегија, али и предлога регионалних политика и препорука за успешно сузбијање проблема трговине људима и родно заснованог насиља у заједницама у региону. Током округлог стола ти предлози представљени су кључним актерима и доносиоцима одлука.   
 

Информација о округлом столу доступна је овде, а више информација о пројекту доступно је овде.

Против родно заснованог насиља и трговине људима у региону Југоисточне Европе

05 / oktobar / 2016.

Tri tacke

Врање, 5. октобар 2016. године – Активисти наше организације започели су сарадњу у истраживачко-аналитичком раду, у оквиру једне од компоненти прекограничног пројекта о сузбијању трговине људима и родно заснованог насиља. 
Основни циљ пројекта је оспособити организације цивилног друштва у Албанији, Босни и Херцеговини, у Србији, на Косову и у БЈР Македонији да учествују и побољшавају процес дијалога са властима, утичући тако на процес спровођења политика и доношења одлука у вези са проблемима трговине људским бићима и родно заснованог насиља. 
Четворогодшњи пројекат у партнерству спроводе организације из Албаније, Србије, са Косова из Босне и Херцеговине и из БЈР Македоније.
 
Више информација о пројекту доступно је овде

Да ли и како јавност у Србији сазнаје о догађајима из недавне ратне прошлости

01 / oktobar / 2016.

Tri tacke Београд, 1. октобар 2016. године - Од окончања (отворених) непријатељстава на простору бивше СФР Југославије, у Србији опстаје атмосфера негирања учињених злочина и омаловажавања жртава. Та атмосфера обично доприноси да они који доминантни наратив о ближој ратној прошлости преиспитују или му се супротстављају због својих ставова трпе (озбиљне) последице.
 
Са свешћу о последицама до којих околности могу довести (и доводе) и у циљу покретања дијалога о једном делу њихових узрока, осмишљено је и спроведено пилот-истраживање. Питање којим се истраживање бавило јесте да ли и на који начин шира јавност у Србији, у 2016. години, од институција добија информације о ближој ратној прошлости и на који то начин институције те информације јавности саопштавају.
 
Истраживањем се зашло иза декларативне политичке посвећености регионалној стабилности и миру и потражила се подлога за овај начелни политички став у пракси.
 
Фокус био је на следећем:
 
- Јавни медијски сервис у Србији јавност информише о ближој ратној прошлости, жртвама ратних злочина, одговорнима за ратне злочине и о наредбодавцима ратних злочина – да ли и како?
- Да ли институције извршне власти у Србији јавности саопштавају податке о ближој ратној прошлости, жртвама ратних злочина, одговорнима за ратне злочине и о наредбодавцима ратних злочина?
- Да ли установе културе финансиране из буџета Републике Србије (музеји, архиви, библиотеке) јавности преносе ове информације и податке?
- Да ли образовне установе финансиране из буџета Републике Србије ове податке садрже у својим курикулумима (факултети који школују правнике, факултети који школују за политичке науке, установе које школују будуће припаднике војних и полицијских снага)?
- Да ли надлежне правосудне институције чине информације и податке о суђењима за ратне злочине доступним јавности, и ако да, да ли то чине на јасан, разумљив, небирократски начин?
 
Спровођење истраживања започето је у марту 2016 и окончано је у септембру 2016 године. План је да буде проширено и поновљено у 2019. години.
 

Текст пилот-истраживања може се преузети овде

Објављен је Алтернативни извештај о спровођењу антикорупцијске Стратегије

30 / januar / 2016.

Tri tacke Београд, 30. јануар 2016. године  - Објављен је Алтернативни извештај за 2015. годину о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције 2013. – 2018. године и Националног плана акције.  

Општи циљ пројекта био је да се да оцена испуњења предвиђених активности у складу са сврхом због које су усвојене тј. да се да оцена усклађености спровођења мера са сврхом Стратегије.
Оцене у Извештају даване су на основу анализе прикупљених података о догађајима, мерама и активностима у облaстима Политичке активности, Правосуђе, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт и Медији, које су предузимане у 27 месеци од усвајања Акционог плана и које су имале утицај на остварење прописаног Стратегијом и Акционим планом.
Овај Извештај садржи и поглавља о посебним темама – околностима или догађајима од посебног значаја за (не)супротстављање корупцији у Републици Србији. То су Студија случаја – пројекат „Београд на води“ и Студија примера – (Не)усвајање просторних планова као резултат трговине утицајима и злоупотребе јавних овлашћења. 
У изради Извештаја учествовали су доц. др Дејан Миленковић (област Политичке активности), Јелена Стеванчевић, dipl. iur. (област Правосуђе), проф. др Ксенија Петовар (област Просторно планирање и изградња), Ксенија Радовановић, M. Arch. (Студија случаја: пројекат „Београд на води“), Марина Мијатовић, dipl. iur. (област Здравство), др Михајло Бабин (област Образовање), адвокат Милош Стојковић (област Медији), Анђелка Марковић, dipl. iur., Слободан Георгиев и Александар Милијашевић (област Спорт), Марко Илић, правник, Борјанка Мајдевац, dipl. iur. и Јелена Голубовић. Извештај је уредила Анђелка Марковић.

Заједнички тим организација Правни скенер и Три тачке произвео је овај Извештај у оквиру пројекта  који је подржала Агенција за борбу против корупције Републике Србије средствима Министарства спољних послова Краљевине Норвешке  (пројекат „Мапирање и надгледање одговорних за сузбијање корупције у Србији“). 
 
Извештај може се преузети овде. Сажетак налаза извештаја на енглеском језику може се преузети овде.

Разговор са младима у БЈР Македонији о људским правима

03 / jul / 2015.

Tri tacke Охрид, 3. јул 2015. године - У организацији Института за социјалну демократију Прогрес из Македоније и Социјалдемократске омладине Македоније, а уз подршку Фондације Макс ван дер Штул из Холандије, на Охриду, од 2. – 5. јула 2015.године, одржан је летњи камп за младе социјалдемократе.
Догађај је окупио око 90 младих учесника из целе земље. Воислав Стојановски, испред македонског Хелсиншког комитета за људска права и Анђелка Марковић испред Три тачке, разговарали су овом приликом са члановима омладине СДСМ на тему људских права и основних слобода, у Србији и у БЈР Македонији. Речи је било и о спровођењу правног оквира о људским правима и слободама, али и о изазовима у борби против корупције.
Радни програм летњег кампа обухватио је и низ других едукативних презентација, интерактивних  радионица и рада у тематским групама. Полазници су прошли и специјално осмишљену обуку о односима са јавношћу и о политичким кампањама. Циљ активности био је повећање индивидуалних знања и вештине младих социјалдемократа.
 

Више информација може се пронаћи овде и овде.  

Како стати на пут корупцији приликом запошљавања у јавном сектору?

30 / mart / 2015.

Tri tacke Београд, 30. март 2015. године –  Одржан је округли сто у поводу пројекта „Транспарентно до посла“, који спроводе ЦЕСИД, БИРН и ПАЛГО Центар, а који финансијски подржава Европска унија.
Стручњаци ЦЕСИД-а најавили су, између осталог, овом приликом пуштање у рад платформе ww.transparentno.rs.
Др Јелена Јеринић са Правног факултета Универзитета Унион, представила је анализу правног и институционалног оквира у вези са запошљавањем у јавном сектору.
Активисткиња Анђелка Марковић навела је више примера притужби на запошљавање у јавном сектору које грађани често износе, посебно указавши притом на проблем изостанкa подршке људима који проговоре о корупцији на свом радном месту.
Општи циљ овог пројекта је подршка борби против корупције и процесу европских интеграција у Србији, јачањем демократских вредности и владавине права кроз промоцију веће транспарентности, отворености и одговорности јавног сектора у процедурама запошљавања.
 
Више информација о пројекту може се пронаћи овде.

Објављен је Извештај о самопроцени органа јавне власти у Републици Србији - Планови интегритета

15 / mart / 2014.

Tri tacke Београд, 15. март 2014. године –  Објављен је Извештај о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији.
Један од циљева израде овог Извештаја био је да се са што већим степеном прецизности укаже на порозна подручја у контексту корупције у органима јавне власти, то јест да буду пружени одговори на питања: који су то ризици у питању, која је учесталост процењених ризика од корупције у оквиру система и на шта се конкретно процењени ризици односе.
Извештај се већим делом састоји из интерпретације статистички обрађене групе података из планова интегритета органа јавне власти који су поднети Агенцији.
Он садржи преглед и анализу чињеница које се односе на учесталост ризика од корупције и на друге неправилности у раду институција, разврстаних у 14 система: 1) политички систем, 2) систем правосуђа, 3) систем полиције, 4) систем локалне самоуправе, 5) систем одбране, 6) систем јавних финансија и привреде, 7) систем пољопривреде, 8) систем социјалне политике, 9) систем здравства, 10) систем просвете и науке, 11) систем културе и спорта, 12) систем животне средине и просторног планирања, 13) систем заштите података, људских права и јавног интереса и 14) систем јавних предузећа.
Извештај је објавила Агренција за борбу против корупције Републике Србије у оквиру пројекта Мисије ОЕБС у Србији, а уз финансијску подршку УСАИД. У његовој изради учествовала је Анђелка Марковић, активисткиња Три тачке. 
 

Текст извештаја доступан је овде

Регионални портал Против трговине људима ускоро почиње са радом

01 / decembar / 2013.

Tri tacke Београд, 1. децембар 2013. године – Портал Против трговине људима биће ускоро представљен јавности.
Циљ ове наше иницијативе је да на једном месту буду доступне информације о проблему трговине људима прикупљене из различитих сектора и извора. На овај начин, разним заинтересованим јавностима омогућен биће и свеобухватан увид у тренутну ситуацију, али и упоредни преглед информација о трговини људима у региону. 
Замишљено је да се информације језиком и формом учине блиске и употребљиве најширој јавности, међу којима неретко су и потенцијалне жртве трговине људима.    
На овај начин, омогућено биће информисање о појави трговине људима у друштву и мерама предострожности. Уз то, омогућено биће и праћење и оцењивање реалног успеха политика борбе против трговине људима, и у земљи и у региону – успеси биће видљивији, као и пропусти које је потребно уклонити. Портал и његов садржај тако деловаће потенцијално превентивно, али биће и ефикасан алат у заговарању за потенцијалне промене одговарајућих политика. 
Намера је да информацијама и садржајем портала буде покривен већи део простора Западног Балкана. 
 
Прикупљање средстава за завршне активности, као и за пласман и промоцију ове иницијативе је у току. 

ПОДРЖАВАМО