Финансирање


Удружење „Три тачке“ прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 
 
Средства се користе искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући ту и трошкове редовног рада Удружења.

Удружење „Три тачке“ регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.
 
Матични број удружења:  28121059
 
ПИБ: 108182309

Динарски рачун: 340–11022905-67 (ERSTE банка а.д, Нови Сад, Србија)

Девизни рачун: 340–10038437-15 (ERSTE банка а.д, Нови Сад, Србија)

ПОДРЖАВАМО