Финансирање


Удружење "Три тачке" прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Средства се користе искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући ту и трошкове редовног рада Удружења.

Удружење "Три тачке" регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.
 
Матични број удружења:  28121059
 
ПИБ: 108182309

Динарски рачун: 340–11022905-67 (ERSTE банка а.д, Нови Сад, Србија)

Девизни рачун: 340–10038437-15 (ERSTE банка а.д, Нови Сад, Србија)УСПЕХ НАШИХ ИНИЦИЈАТИВА У ВЕЛИКОЈ МЕРИ МОГУЋИМ ЧИНИ ВАША ПОДРШКА  

Наше циљеве постићићемо уколико имамо резултате. Резултата неће бити без наших активности, а свака од наших активности захтева одређене ресурсе.

Намеравамо да остваримо циљеве за које се наша организација залаже. То нећемо успети уколико реализацију наших  активности не учинимо редовном, одрживом и независном од променљивoсти политика и приоритета традиционалних донаторских организација.
У томе потребна нам је ваша помоћ.  

Уколико сте за то у могућности позивамо вас да донацијом подржите наш рад. ДОНАЦИЈЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА И ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

  • Донирајте налогом за уплату (у банци или у пошти) 
Подаци за уплате у динарима:
Прималац – Удружење грађана Три тачке, др Драгослава Поповића 3, Београд
Сврха уплате – Донација
Број динарског рачуна - 340–11022905-67 
 
 
  • Донирајте путем трајног налога  
Донирати можете једном, али то можете чинити и редовно, у интервалима. Редовне уплате могу се вршити путем трајног налога. Потребно је да поседујете текући рачун и да захтев за отварање трајног налога поднесете најближој експозитури ваше банке. Банка ће потом сваког месеца аутоматски пребацивати одређену суму са вашег текућег рачуна на рачун удружења "Три тачке".
Уколико желите да наш рад подржите донирањем путем трајног налога (недељни износ, месечни износ, годишњи износ) молимо да нас контактирате у писаној форми на е-адресу   info@tritacke.org  или телефоном на број: +381 64 440 990 5

 
  • Уговор о донацији 

Уколико одлучите да подржите наш рад, а потребно вам је више информација од овде наведених, позивамо вас да нас контактирате телефоном на број: +381 64 440 990 5 или у писаној форми на е-адресу info@tritacke.org

 

  • Уплате из иностранства  

Уколико живите у иностранству и одлучите да подржите наш рад, а потребно су вам информације или подаци за уплату, преузмите документ који је објављен на дну ове странице.
Уколико вам је потребно више информација од наведених у документу, контактирајте нас телефоном на број: +381 64 440 990 5 или у писаној форми на е-адресу info@tritacke.org

 

  • Прикупите средства за рад "Три тачке" 
 
Уколико планирате да организујете догађај чији је циљ прикупљање средстава за рад наше организације, волели бисмо да нам се јавите. Можемо вам пружити подршку у организацији догађаја и / или заједно планирати даље прикупљање средстава.
Позивамо вас да нас контактирате телефоном на број: +381 64 440 990 5 или у писаној форми на е-адресу info@tritacke.org 
 


 

ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 
 
Удружење има законску обавезу подношења годишњих извештаја у складу са прописима који уређују рачуноводство.
Сви поднети извештаји, односно прописана документа унети су у Регистар финансијских извештаја и јавно објављени на интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије

Политика Удружења је да се извештај о свакој спроведеној активности објављује овде и да се у сваком од тих извештаја наводи извор из кога је активност финансирана.  


 

Доступна документа:

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори