Пред судовима - Побуна Јединице за специјалне операције - кључни документи

30 / januar / 2020.

Tri tacke Побуна Јединице за специјалне операције - кључни документи 

Пред судовима - Тужилац против Оливера Ивановића и осталих - кључни документи

14 / januar / 2020.

Tri tacke

Предмет односи се на критичне догађаје који су се у периоду априла 1999. године и фебруара 2000. године одиграли на подручју Косовске Митровице, а који су, према оптужници, за последицу имали смрт, тешке телесне повреде и/или угрожавање живота више лица. 
 
Међународни тужилац подигао je оптужницу против Оливера Ивановића, Драгољуба Делибашића, Илије Вујачића, Небојше Вујачића и Александра Лазовића 11. августа 2014. године. Суђење почело је 18. децембра 2014. године пред међународним већем Основног суда у Митровици. 
 
Првостепена пресуда изречена је 21. јануара 2016. године. Апелациони суд Косова је 19. децембра 2016. године потврдио првостепену пресуду у једном делу; преостали део пресуде поништен је и наложено је поновно суђење. 
 
Поновљено суђење почело је 24.марта .2017. године у Основном суду у Митровици. Поступак обустављен је 2018. године после убиства Оливера Ивановића. 
 
Овде налазе се кључни документи из првостепеног поступка вођеним пред међународним већем Основног суда у Митровици и из поступака по жалбама пред Апелационим судом Косова и пред Врховним судом Косова. Сви документи су на енглеском језику.  
 
1. Првостепена пресуда (30. март 2016. године) 
2. Пресуда по жалби (19. децембар 2016. године)
3. Пресуда о захтеву за заштиту законитости (20. јул 2017. године) 

Доступна документа:

Пред судовима - Убиство председника Владе Републике Србије (КП. бр. 5/03) - документи и транскрипти

22 / avgust / 2019.

Tri tacke

На др Зорана Ђинђића, председника Владе Републике Србије  у периоду од 2001. - 2003. године, у дворишту зграде Владе Републике Србије у Београду извршен је атентат 12. марта 2003. године. 
 
Суђење оптуженима за убиство председника Владе Републике Србије почело је 22. децембра 2003. године пред Посебним одељењем за организовани криминал Окружног суда у Београду.
 
Суђење окончано је 24. новембра 2009. године.
 
Овде налазе се кључни документи из првостепеног поступка вођеним пред Посебним одељењем за организовани криминал Окружног суда у Београду и из поступака по жалбама пред Врховним судом Србије: 
 
1. Оптужница Окружног јавног тужилаштва – Специјалног Тужилаштва за организовани криминал (КТС бр 2/2003 од 21. августа 2003. године)
2. Транскрипти аудио записа тока суђења (одраније јавности доступни, објављени су овде)
3. Првостепена пресуда (23. мај 2007. године)
4. Пресуда по жалби (8. - 17. септембра 2008. године) 
5. Пресуда по жалби  - трећи степен (24. новембар 2009. године)  

Доступна документа:

Пред судовима

01 / oktobar / 2015.

Tri tacke

На нашој страници објављивани биће изворни документи из одабраних предмета и садржаји из поступака вођених пред судовима у земљи и из поступака вођених пред судовима у региону, који су били отворени за јавност, а по правноснажности пресуде.
 
Циљ је да се јавности кроз изворне документе приближе ток и ишод оних поступака који према својим специфичностима могу бити од значаја за реформске процесе и/или за владавину права и/или за процес демократизације у Србији, а који због околности (изостанка транспарентности. изостанка сарадње релавантих институција, недостатка ресурса или других разлога) или нису доступни или нису на једноставан начин доступни широј јавности.
 
Активисти наше организације прате ток одређених суђења пред Вишим судом у Београду. Извештаји са праћених суђења у контексту права на правично суђење доступни биће ускоро у Блог секцији странице.
 
Уколико приметите недостатак или имате тешкоће са отварањем докумената, молимо да нам информацију о томе пошаљете на info@tritacke.org

ПОДРЖАВАМО