Унапређење превенције и сузбијање трговине људима на националном нивоу

18 / октобар / 2019.

Tri tacke

Београд, 18. октобар 2019. године - Шта је трговина људима? Шта су међународни и домаћи стандарди и регулатива у овој области? Како се овај проблем манифестује у свету а како у Србији? Шта су узроци и фазе процеса трговине људима? Шта су индикатори трговине људима? Које државне политике превенције и сузбијања трговине људима постоје? Шта је и како делује национални механизам за упућивање жртава? Ово су нека од питања на којa су током целодневне обуке били пружени одговори.  
 
Активисткиња наше организације Анђелка Марковић одржала је једнодневну обуку намењену државним службеницима у оквиру основне обуке о трговини људима на Националној академији за јавну управу у Београду. Сврха обуке је да се побољша одговор државних органа на трговину људима. Обуци је присуствовало 20 учесника, државних службеника запослених у различитим државним органима. Прво предавање овог типа на Академији првој генерацији полазника ове обуке уприличено је 18. октобра 2019. године, на Европски дан борбе против трговине људима.

Читалачка препорука – Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисто?

20 / август / 2018.

Tri tacke Београд, 20. август 2018. године – Објављен је Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу чијој изради су допринели активисти Три тачке.
 
Циљ овог регионалног извештаја је да се обезбеди свеобухватан преглед ситуација у вези са азилом у региону; да се опишу и анализирају миграциони токови;  да се извести о актуелним променама у законодавству, пракси и политикама на националном нивоу у девет земаља / територија југоисточне Европе које су се нашле на рути масовних миграција од 2015. године наовамо. Извештај помаже у идентификацији области у којима је интервенција у циљу  побољшања ситуације најпотребнија и даје одговарајуће препоруке за будуће активности.   
Садржај Извештаја заснован је на информацијама прибављеним из невладиног сектора. Активисткиња Три тачке, Анђелка Марковић допринела је прикупљању грађе за Извештај на тему законодавства о трговини људима и кријумчарењу људи у Србији и о стању у пракси.
 
Регионални извештај објавило је Македонско удружење младих правника. Извештај се може преузети овде

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства – Радни састанак у Косовској Митровици

13 / април / 2018.

Tri tacke

Косовска Митровица, 13. април 2018. године – Приведен је крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике.   
 
На радном састанку одржаном од 11. - 13. априла у Косовској Митровици, у сарадњи са активистима НВО Актив, активисти наше организације привели су крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике који се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства. 
У свом раду, активисти Три тачке сконцентрисали су се на правни оквир Републике Србије -  између осталог, на прописе који регулишу издавање докумената које издаје Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију, затим на то шта прописи Републике Србије кажу о држављанству и о типовима путних исправа, затим на кораке које власти Републике Србије (ни)су предузеле да би се решили проблеми са којима се на Косову суочавају носиоци докумената чији је издавалац Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију и, коначно,  на питање који правни или други механизми стоје на располагању припадницима невећинских заједница на Косову у смислу подршке у решавању проблема у вези права на држављанство и у вези са правима која из права на држављанство произилазе.
Активисти НВО Актив сконцентрисали су се на уређивање, на израду коначне верзије предлога и формулисање скупа препорука усмерених на доносиоце одлука. 
 
Извештај са представљања предлога практичне политике, као и коначни текст предлога практичне политике доступни су овде.

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства - Сарадња са НВО Актив

01 / март / 2018.

Tri tacke

Београд, 1. март 2018. године – Активисти наше организације започели су сарадњу у истраживачко-аналитичком раду, у оквиру једне од компоненти пројекта које на Косову спроводи НВО Актив
 
У децембру 2016. године, започело је спровођење пројекта „Обезбеђивање одрживог оквира за грађанско учешће и демократски процес доношења одлука на нивоу локалних и централних институција на Косову“, чији је циљ да се подрже напори НВО Актив да допринесе плурализму и инклузији у процесу доношења одлука на Косову, и то оних одлука које као предуслов стварања демократског и толерантног друштва узимају у обзир интересе и потребе невећинских заједница.
 
Пројектом је предвиђена израда и објављивање више предлога практичних политика који ће бити усмерени према косовским властима. Активисти Три тачке допринеће изради једног од предлога практичне политике, и то онога који се се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства.   
 
Више информација о пројекту доступно је овде  

Презентација на обуци „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ у Нишу

27 / децембар / 2017.

Tri tacke

Ниш. 26. децембар 2017. године – Обука „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ намењена представницима организација цивилног друштва које заговарају или пружају подршку и/или помоћ жртвама трговине људима и родно заснованог насиља, заштити деце, миграната и избеглица, одржана је 25. – 27. децембра у Нишу.    
 
Обука је одржана у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. Активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом представницима ОЦД налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта. Током другог предавања, представила је кључне изазове у супротстављању родно заснованом насиљу и трговини људима идентификовани понаособ у Албанији, у Босни и Херцеговини, у БЈР Македонији, у Србији и на Косову*. 
 
Више информација о пројектним активностима доступно је овде

„Спречавање и борба против трговине људима у Србији“ - Сарадња у активности коју спроводи Савет Европе

12 / септембар / 2017.

Tri tacke Београд, 12. септембар 2017. године – Активискиња Три тачке изабрана је као један од консултаната по позиву у активности "Спречавање и борба против трговине људима у Србији", коју ће спроводити Савет Европе.  
 
Као део Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтална јединица за Западни Балкан и Турску“, Савет Европе ће спровести активност "Спречавање и борба против трговине људима у Србији". Активност биће спроведена у блиској сарадњи са институцијама, као и у сарадњи са организацијама цивилног друштва.
Активност, која је почела 1. октобра 2016. године и трајаће до 30. јуна 2018. године, биће сконцентрисана на пружање подршке спречавању и борби против трговине људима, као и на унапређење законодавства, политика и пракси у појединим областима. Савете и подршку обезбедиће стручњаци у области супротстављања трговини људским бићима који су изабрани на конкурсу Савета Европе и који ће бити ангажовани по потреби. Међу њима је Анђелка Марковић, активисткиња Три тачке:
 
Више информација о активности може се наћи овде 

Предлози регионалних политика – Округли сто

31 / јануар / 2017.

Tri tacke

Београд, 31. јануар 2017. године – У Палати Србија у Београду одржан је округли сто „Предлози регионалних политика за илегалне миграције, борбу против трговине људима, и препоруке за будуће националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима и стратегије за спречавање трговине људима“.
Представницима институција, невладиног сектора и стручњацима, активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом прелиминарне налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта.   
Округли сто одржан је у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. До сада у пројекту спроведена су истраживања, како ширег јавног мњења путем анкета, тако и стручне јавности, путем фокус група, а затим се на основу те подлоге приступило креирању предлога националних стратегија, али и предлога регионалних политика и препорука за успешно сузбијање проблема трговине људима и родно заснованог насиља у заједницама у региону. Током округлог стола ти предлози представљени су кључним актерима и доносиоцима одлука.   
 
Информација о округлом столу доступна је овде, а више информација о пројекту доступно је овде.

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори