Читалачка препорука – Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу

20 / avgust / 2018.

Tri tacke Београд, 20. август 2018. године – Објављен је Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу чијој изради су допринели активисти Три тачке.
 
Циљ овог регионалног извештаја је да се обезбеди свеобухватан преглед ситуација у вези са азилом у региону; да се опишу и анализирају миграциони токови;  да се извести о актуелним променама у законодавству, пракси и политикама на националном нивоу у девет земаља / територија југоисточне Европе које су се нашле на рути масовних миграција од 2015. године наовамо. Извештај помаже у идентификацији области у којима је интервенција у циљу  побољшања ситуације најпотребнија и даје одговарајуће препоруке за будуће активности.   
Садржај Извештаја заснован је на информацијама прибављеним из невладиног сектора. Активисткиња Три тачке, Анђелка Марковић допринела је прикупљању грађе за Извештај на тему законодавства о трговини људима и кријумчарењу људи у Србији и о стању у пракси.
 
Регионални извештај објавило је Македонско удружење младих правника. Извештај се може преузети овде

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства – Радни састанак у Косовској Митровици

13 / april / 2018.

Tri tacke

Косовска Митровица, 13. април 2018. године – Приведен је крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике.   
 
На радном састанку одржаном од 11. - 13. априла у Косовској Митровици, у сарадњи са активистима НВО Актив, активисти наше организације привели су крају истраживачко-аналитички рад на изради предлога практичне политике који се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства. 
У свом раду, активисти Три тачке сконцентрисали су се на правни оквир Републике Србије -  између осталог, на прописе који регулишу издавање докумената које издаје Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију, затим на то шта прописи Републике Србије кажу о држављанству и о типовима путних исправа, затим на кораке које власти Републике Србије (ни)су предузеле да би се решили проблеми са којима се на Косову суочавају носиоци докумената чији је издавалац Координациона управа МУП Републике Србије за Косово и Метохију и, коначно,  на питање који правни или други механизми стоје на располагању припадницима невећинских заједница на Косову у смислу подршке у решавању проблема у вези права на држављанство и у вези са правима која из права на држављанство произилазе.
Активисти НВО Актив сконцентрисали су се на уређивање, на израду коначне верзије предлога и формулисање скупа препорука усмерених на доносиоце одлука. 
 
Извештај са представљања предлога практичне политике, као и коначни текст предлога практичне политике доступни су овде.

Приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства - Сарадња са НВО Актив

01 / mart / 2018.

Tri tacke

Београд, 1. март 2018. године – Активисти наше организације започели су сарадњу у истраживачко-аналитичком раду, у оквиру једне од компоненти пројекта које на Косову спроводи НВО Актив
 
У децембру 2016. године, започело је спровођење пројекта „Обезбеђивање одрживог оквира за грађанско учешће и демократски процес доношења одлука на нивоу локалних и централних институција на Косову“, чији је циљ да се подрже напори НВО Актив да допринесе плурализму и инклузији у процесу доношења одлука на Косову, и то оних одлука које као предуслов стварања демократског и толерантног друштва узимају у обзир интересе и потребе невећинских заједница.
 
Пројектом је предвиђена израда и објављивање више предлога практичних политика који ће бити усмерени према косовским властима. Активисти Три тачке допринеће изради једног од предлога практичне политике, и то онога који се се односи на приступ држављанству и правима која произилазе из држављанства.   
 
Више информација о пројекту доступно је овде  

Презентација на обуци „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ у Нишу

26 / decembar / 2017.

Tri tacke

Ниш. 26. децембар 2017. године – Обука „Изазови цивилног друштва у помоћи, подршци, раду и инклузији миграната“ намењена представницима организација цивилног друштва које заговарају или пружају подршку и/или помоћ жртвама трговине људима и родно заснованог насиља, заштити деце, миграната и избеглица, одржана је 25. – 27 . децембра у Нишу.    
 
Обука је одржана у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. Активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом представницима ОЦД налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта. Током другог предавања, представила је кључне изазове у супротстављању родно заснованом насиљу и трговини људима идентификовани понаособ у Албанији, у Босни и Херцеговини, у БЈР Македонији, у Србији и на Косову. 
 
Више информација о пројектним активностима доступно је овде

„Спречавање и борба против трговине људима у Србији“ - Сарадња у активности коју спроводи Савет Европе

12 / septembar / 2017.

Tri tacke Београд, 12. септембар 2017. године – Активискиња Три тачке изабрана је као један од консултаната по позиву у активности "Спречавање и борба против трговине људима у Србији", коју ће спроводити Савет Европе.  
 
Као део Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтална јединица за Западни Балкан и Турску“, Савет Европе ће спровести активност "Спречавање и борба против трговине људима у Србији". Активност биће спроведена у блиској сарадњи са институцијама, као и у сарадњи са организацијама цивилног друштва.
Активност, која је почела 1. октобра 2016. године и трајаће до 30. јуна 2018. године, биће сконцентрисана на пружање подршке спречавању и борби против трговине људима, као и на унапређење законодавства, политика и пракси у појединим областима. Савете и подршку обезбедиће стручњаци у области супротстављања трговини људским бићима који су изабрани на конкурсу Савета Европе и који ће бити ангажовани по потреби. Међу њима је Анђелка Марковић, активисткиња Три тачке:
 
Више информација о активности може се наћи овде 

Предлози регионалних политика – Округли сто

31 / januar / 2017.

Tri tacke

Београд, 31. јануар 2017. године – У Палати Србија у Београду одржан је округли сто „Предлози регионалних политика за илегалне миграције, борбу против трговине људима, и препоруке за будуће националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима и стратегије за спречавање трговине људима“.
Представницима институција, невладиног сектора и стручњацима, активисткиња Три тачке и консултанткиња на пројекту Анђелка Марковић представила је овом приликом прелиминарне налазе испитивања ставова грађана о проблему трговине људима и о проблему родно заснованог насиља у Србији, које је спроведено у досадашњем току пројекта.   
Округли сто одржан је у оквиру пројекта „Транснационална коалиција невладиних организација југоисточне Европе за заштиту жена и деце од трговине људима и родно заснованог насиља – СТОП“ којим руководи Ромски центар за демократију. До сада у пројекту спроведена су истраживања, како ширег јавног мњења путем анкета, тако и стручне јавности, путем фокус група, а затим се на основу те подлоге приступило креирању предлога националних стратегија, али и предлога регионалних политика и препорука за успешно сузбијање проблема трговине људима и родно заснованог насиља у заједницама у региону. Током округлог стола ти предлози представљени су кључним актерима и доносиоцима одлука.   
 

Информација о округлом столу доступна је овде, а више информација о пројекту доступно је овде.

Против родно заснованог насиља и трговине људима у региону Југоисточне Европе

05 / oktobar / 2016.

Tri tacke

Врање, 5. октобар 2016. године – Активисти наше организације започели су сарадњу у истраживачко-аналитичком раду, у оквиру једне од компоненти прекограничног пројекта о сузбијању трговине људима и родно заснованог насиља. 
Основни циљ пројекта је оспособити организације цивилног друштва у Албанији, Босни и Херцеговини, у Србији, на Косову и у БЈР Македонији да учествују и побољшавају процес дијалога са властима, утичући тако на процес спровођења политика и доношења одлука у вези са проблемима трговине људским бићима и родно заснованог насиља. 
Четворогодшњи пројекат у партнерству спроводе организације из Албаније, Србије, са Косова из Босне и Херцеговине и из БЈР Македоније.
 
Више информација о пројекту доступно је овде

Разговор са младима у БЈР Македонији о људским правима

03 / jul / 2015.

Tri tacke

Охрид, 3. јул 2015. године - У организацији Института за социјалну демократију Прогрес из Македоније и Социјалдемократске омладине Македоније, а уз подршку Фондације Макс ван дер Штул из Холандије, на Охриду, од 2. – 5. јула 2015.године, одржан је летњи камп за младе социјалдемократе.
Догађај је окупио око 90 младих учесника из целе земље. Воислав Стојановски, испред македонског Хелсиншког комитета за људска права и Анђелка Марковић испред Три тачке, разговарали су овом приликом са члановима омладине СДСМ на тему људских права и основних слобода, у Србији и у БЈР Македонији. Речи је било и о спровођењу правног оквира о људским правима и слободама, али и о изазовима у борби против корупције.
Радни програм летњег кампа обухватио је и низ других едукативних презентација, интерактивних  радионица и рада у тематским групама. Полазници су прошли и специјално осмишљену обуку о односима са јавношћу и о политичким кампањама. Циљ активности био је повећање индивидуалних знања и вештине младих социјалдемократа.
 

Више информација може се пронаћи овде и овде.  

Регионални портал Против трговине људима ускоро почиње са радом

01 / decembar / 2013.

Tri tacke
Београд, 1. децембар 2013. године – Портал Против трговине људима биће ускоро представљен јавности.
Циљ ове наше иницијативе је да на једном месту буду доступне информације о проблему трговине људима прикупљене из различитих сектора и извора. На овај начин, разним заинтересованим јавностима омогућен биће и свеобухватан увид у тренутну ситуацију, али и упоредни преглед информација о трговини људима у региону. 
Замишљено је да се информације језиком и формом учине блиске и употребљиве најширој јавности, међу којима неретко су и потенцијалне жртве трговине људима.    
На овај начин, омогућено биће информисање о појави трговине људима у друштву и мерама предострожности. Уз то, омогућено биће и праћење и оцењивање реалног успеха политика борбе против трговине људима, и у земљи и у региону – успеси биће видљивији, као и пропусти које је потребно уклонити. Портал и његов садржај тако деловаће потенцијално превентивно, али биће и ефикасан алат у заговарању за потенцијалне промене одговарајућих политика. 
Намера је да информацијама и садржајем портала буде покривен већи део простора Западног Балкана. 
 
Прикупљање средстава за завршне активности, као и за пласман и промоцију ове иницијативе је у току.  

ПОДРЖАВАМО