КО СМО МИ

01 / септембар / 2013.

Организација „Три тачке“ основана је 2013. године у Београду. Назив је потекао од прве иницијативе која је у оквиру организације била осмишљена, а односила се на политику борбе против трговине људским бићима (чији су ослонац превенција, кривично гоњење учинилаца и заштита жртава трговине људима - тзв. три тачке). У нашем раду усредсређујемо се на унапређење примене норми о људским правима и основним слободама и на изградњу културе људских права.

Држава у којој постоји привид рада институција у јавном интересу, уместо снажних и ефикасних органа јавне власти руковођеним принципима добре управе, у којој постоји арбитрерност у примени закона и подзаконских аката, држава у којој су грађани de facto искључени из процеса доношења релевантних одлука или немају потпун увид у рад институција, није држава за коју се може рећи да је суштински демократска, нити да је држава која гаји посвећеност владавини права или људским правима и основним слободама. Такође, о пуном уживању људских права речи не може бити ни у друштву у коме су грађани недовољно информисани или тамо где су постојано изложени дезинформисању, у вези са темама од јавног значаја, па тако и о сопственим правима и основним слободама. У држави каквој тежимо и органи јавне власти и недржавни актери повинују се прописима и одговорни су пред законом. Прописи се примењују према свима једнако и штите основна људска права и слободе. Поступци усвајања закона и спровођења закона су демократски, транспарентни и инклузивни, а механизам решавања спорова приступачан је и непристрасан. Грађани су информисани и оснажени да своја права и слободе захтевају. У држави каквој тежимо, дакле, уживање међународним и домаћим правним оквиром гарантованих људских права и основних слобода de facto осигурано је свим грађанима.

Наша визија је суштински демократско друштво и држава са снажном владавином права, у којој међународним и домаћим правним оквиром гарантована људска права и основне слободе уживају сви грађани.
 
Наша мисија је допринос изградњи владавине права кроз унапређење праксе људских права и основних слобода, и то коришћењем алата грађанског надзора над спровођењем релевантних прописа, стратегија, планова, релевантних одлука међународних тела и органа јавне власти, отварањем на чињеницама заснованих питања кључних за унапређење праксе људских права, активностима јавног заговарања према доносиоцима одлука, као и допринос изградњи и развоју културе људских права кроз спровођење едукативних и информативних инцијатива и активности, укључивањем и повезивањем стручне и активистичке јавности и стварањем платформи и мрежа за информисање и дијалог.   

Наше вредности су посвећеност спречавању и окончању кршења људских права и основних слобода; независност, непристрасност, одговорност и транспарентност у раду; руковођење принципима поштења, тачности и прецизности у истраживачком раду; одговорност према грађанима, узбуњивачима, сведоцима или жртвама кршења људских права који нам се обраћају са својим искуствима и сведочанствима; повиновање концепту интегритета у свим аспектима постојања и деловања; залагање за концепт интегритета и у успостављању и у функционисању и државних и недржавних актера у друштву.  

Наша организација приступила је Етичком кодексу организација цивилног друштва. Етички кодекс организација цивилног друштва доступан је овде.


Шта радимо Наша организација окупља правнике, политикологе, новинаре, социологе, али и стручњаке у другим областима, активисте и грађане чији је циљ унапређење праксе људских права и основних слобода и културе људских права.


У партнерству са организацијама са сродним циљевима или самостално, у досадашњем раду произвели смо више алтернативних извештаја, студија и пилот-истраживања. Развијен је један регионални интернет-портал. Низ предавања одржан је у земљи и у региону.  

Наши чланови и активисти често учествују у иницијативама других сродних организација у земљи и у иностранству, као и у иницијативама међународних организација чји је циљ промоција људских права и залагање за демократију и владавину права.

Захвалност У нашем свакодненвном раду ослањамо се на помоћ и подршку сарадника разних профила. Њихова знања и стручност омогућавају или доприносе да организација служи сврси због које је основана - овим путем на томе им се захваљујемо, Посебну захвалност за несебичну подршку коју нам пружа од саме идеје оснивања организације дугујемо ИТ стручњаку Николи Бељанском.
 

Доступна документа:

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори