Пријавите се за учешће на обуци

01 / април / 2019.

Tri tacke

Београд, 1. април 2019 године - У оквиру пројекта „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“, Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи започињу са процесом прикупљања пријава за обуку о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике са надлежностима у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља.  

Обука о плановима интегритета у институцијама система социјалне политике и како планови могу допринети унапређењу примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља намењена је активисткињама са подручја дела централне и са подручја источне Србије. Обука ће се одржати 9 – 12. маја 2019. године у Нишу.
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени. 
 
Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа.     

Текст конкурса можете преузети овде

Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије

25 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 25. фебруар 2019. године - Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи спроводе пројекат „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“.

Шестомесечни пројекат чије су активности сконцентрисане на унапређење примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља кроз обуку о плановима интегритета и изградњу мреже активисткиња за интегритет институција, финансира ТРАГ Фондација из Београда, у оквиру програма „Снажније заједно
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног и партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени.   
 
У Републици Србији од 2008. године, планови интегритета законска су обавеза за органе јавне власти - буџетске кориснике. Између осталог, они су кључни алат за елиминацију фактора унутар институција који доводе до тога да спровођење прописа буде или отежано или немогуће. Надзор над спровођењем планова интегритета поверен је Агенцији за борбу против корупције Републике Србије. У надзору над спровођењем планова у институцијама система социјалне политике надлежним за спровођење прописа у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима, Агенција своје налазе и закључке о раду инстиитуција заснива на њиховој самопроцени. Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа. 
 
Двадесет активисткиња са подручја дела централне и подручја источне и јужне Србије ће се обучити, а затим ће се формирати мрежа активисткиња са подручја дела централне, источне и јужне Србије за интегритет институција у систему кључном за остваривање права жртава околности породичног или партнерског насиља или трговине људима. 

„Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори“

18 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 18. фебруар 2019. године – Организације Биро за друштвена истраживања (БИРОДИ) и Три тачке у предстојећем периоду сарађиваће у изради документа „Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори.“  
 
Циљ ове активности је да се у једном документу понуде решења за уочене недоумице и празнине у тумачењима, које настају у току израде и примене локалних антикорупцијских планова (ЛАП) у 145 градова и општина у Републици Србији.
 
Планирано је да се у документу пре свега нађу одговори на начелна питања, потом на питања која се одосе на израду ЛАП, на избор и функционисање Комисије за избор независног Тела за надзор над спровођењем ЛАП, затим на питања која се односе на избор чланова независног Тела за надзор над применом ЛАП, на питања о успостављању и почетку рада независног Тела за праћење примене ЛАП, као и на питања у вези са избором надлежног органа или јавног службеника за координацију ЛАП на нивоу јединице локалне самоуправе. 
 
Израда овог документа једна је од активности које се реализују у оквиру ширег пројекта, чији је циљ унапређење одговорности власти на националном и локалном нивоу. Више информација о овом пројекту који се у Републици Србији реализује од 2018. године доступно је овде. Више информација о локалним антикорупцијским плановима доступно је овде.   

Приступање Етичком кодексу организација цивилног друштва

14 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 14. фебруар 2019. године – Организација Три тачке приступила је данас Етичком кодексу организација цивилног друштва.  
 
Наш је став да ћемо прокламоване циљеве постићи само уколико принципе за које се залажемо примењујемо на сопственом примеру – уколико поштујемо људска права и слободе, уколико смо одговорни, вредности примењујемо у пракси, независни смо, уколико је наш рад транспарентан, а активности обављене професионално.

Само на овај начин, сматрамо, може доћи до промене у друштву која због континуираног  раскорака који постоји између декларативне посвећености одређеним вредностима и њиховог примењивања у пракси упорно изостаје.  
 
Етички кодекс организација цивилног друштва доступан је овде

„Поновни поглед на суочавање са прошлошћу и на транзициону правду на Балкану“

23 / септембар / 2018.

Tri tacke Приштина, 23. септембар 2018. године -  Конференција „Поновни поглед на суочавање са прошлошћу и транзициону правду на Балкану“, одржана је 20-22. септембра 2018. године у Приштини, у организацији Форума ЗФД Косово (Forum Ziviler Friedensdienst) и Универзитета у Приштини.  
 
Циљ конференције био је да се отворе и да се одговори да на низ питања: Да ли је могуће идентификовати нове парадигме и / или оквире за суочавање са прошлошћу? Какав је потенцијал владавине права да пружи одговор на оштро супотстављене наративе о прошлости? Како је транзициона правда обликовала прелаз из сукоба у мир? Како се прошлост приказује? Коме су комеморације посвећене и какве су? Да ли приказивање прошлости постаје инклузивније и са мање супротстављених приказа? Која је улога државе и цивилног друштва у процесу суочавања са прошлошћу и процесу трансформације сукоба? Како су механизми транзиционе правде обликовали наративе о тешкој прошлости на постјугословенском простору?
Конференција је окупила научнике и стручњаке из различитих академских области и практичаре који тематици приступају из различитих тематских и теоријских аспеката како би истражили приступе суочавању са прошлошћу и приступе транзиционој правди на постјугословенском простору и изван њега.

На скупу излагали су стручњаци са универзитета, из институција и из организација из Уједињеног Краљевства, Немачке, Албаније, Босне и Херцеговине, Србије, Пољске, Норвешке, Швајцарске, Хрватске, Аустралије, Мађарске и разних делова Косова*.     
У оквиру панела „Ресторативна правда и иницијативе о трагању за истином“,  Анђелка Марковић представила је налазе пилот-истраживања „Да ли и како јавност у Србији од институција сазнаје о ратним злочинима из недавне ратне прошлости и о предметним суђењима за ратне злочине“ које је спроведено у 2016. години.
 
Више детаља о конференцији доступно је овде,  

Учешће на међународној конференцији „Поновни поглед на суочавање сa прошлошћу и на транзициону правду на Ба?

16 / септембар / 2018.

Tri tacke

Београд, 16. септембар 2018. године – Активисткиња Три тачке представиће налазе пилот-истраживања на међународној конференцији „Поновни поглед на суочавање сa прошлошћу и на транзициону правду на Балкану“ која ће бити одржана у Приштини од 20. – 22. септембра 2018. године, у организацији Форума ЗФД Косово (Forum Ziviler Friedensdienst) и Универзитета у Приштини.   
 
Циљ конференције је да окупи научнике и стручњаке из различитих академских области и практичаре који тематици приступају из различитих тематских и теоријских аспеката како би истражили приступе суочавању са прошлошћу и приступе транзиционој правди у постјугословенским државама и изван њих. 
У оквиру панела „Ресторативна правда и иницијативе о трагању за истином“, активисткиња Три тачке Анђелка Марковић представиће налазе пилот-истраживања „Да ли и како јавност у Србији данас од институција сазнаје о ратним злочинима из недавне ратне прошлости и о предметним суђењима за ратне злочине“.        
 
Више детаља о конференцији доступно је овде.  

Читалачка препорука – Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисто?

20 / август / 2018.

Tri tacke Београд, 20. август 2018. године – Објављен је Извештај невладиних организација о нерегуларним миграцијама у 2017. години за Југоисточну Европу чијој изради су допринели активисти Три тачке.
 
Циљ овог регионалног извештаја је да се обезбеди свеобухватан преглед ситуација у вези са азилом у региону; да се опишу и анализирају миграциони токови;  да се извести о актуелним променама у законодавству, пракси и политикама на националном нивоу у девет земаља / територија југоисточне Европе које су се нашле на рути масовних миграција од 2015. године наовамо. Извештај помаже у идентификацији области у којима је интервенција у циљу  побољшања ситуације најпотребнија и даје одговарајуће препоруке за будуће активности.   
Садржај Извештаја заснован је на информацијама прибављеним из невладиног сектора. Активисткиња Три тачке, Анђелка Марковић допринела је прикупљању грађе за Извештај на тему законодавства о трговини људима и кријумчарењу људи у Србији и о стању у пракси.
 
Регионални извештај објавило је Македонско удружење младих правника. Извештај се може преузети овде

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори